Odzyskiwanie danych Odzyskiwanie danych – jak odzyskać usunięte, sformatowane lub uszkodzone pliki

Usunięte, sformatowane lub uszkodzone pliki można uratować za pomocą funkcji odzyskiwania danych. Proces ten jest bardzo skuteczny dla firm, które chcą zminimalizować kosztowne przestoje i uniknąć utraty ważnych danych. Proces ten polega na sklonowaniu dysku i wykonaniu operacji odzyskiwania danych w pomieszczeniach czystych. Po sklonowaniu dysku surowe dane można skopiować na nowe urządzenie. Jeśli dane są uszkodzone, należy je odzyskać w pomieszczeniu czystym.

Odzyskiwanie danych to proces odzyskiwania usuniętych, niedostępnych, utraconych, uszkodzonych, zniszczonych lub sformatowanych plików.

Pliki są usuwane lub tracone z wielu powodów. Ataki wirusów i przypadkowe usunięcie danych mogą spowodować ich utratę. Ponadto pliki danych można usunąć przez przypadkowe naciśnięcie klawisza SHIFT + DELETE. Na szczęście istnieje oprogramowanie do odzyskiwania danych, które pomaga odzyskać usunięte pliki. Poniżej wymieniono kilka najpopularniejszych opcji odzyskiwania danych.

Aby odzyskać usunięte pliki, należy najpierw zlokalizować pliki, które mają zostać zapisane. Możesz wyszukać pliki na komputerze i znaleźć w pobliżu usługę odzyskiwania danych. Następnie oprogramowanie przeskanuje i zlokalizuje wszystkie utracone pliki. Jeśli nie masz pewności, czy możesz przywrócić dany plik, możesz go najpierw wyświetlić w podglądzie, aby upewnić się, że jest to możliwe. Po odnalezieniu poszukiwanego pliku wystarczy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i kliknąć „Kopiuj do”. Po skopiowaniu plików możesz wybrać folder, w którym chcesz zapisać odzyskane pliki.

Niektóre uszkodzenia fizyczne mogą uniemożliwić odczytanie danych. Na przykład uszkodzony dysk twardy może zawierać nieregularne błędy w systemie plików lub tablicy partycji. Oprogramowanie do odzyskiwania danych może naprawić system plików i tablicę partycji. Czasami, nawet gdy dysk twardy jest całkowicie zniszczony, dane można odzyskać, wykonując ich obrazowanie za pomocą specjalistycznego oprogramowania do odzyskiwania danych. Programy te potrafią nawet odzyskać dane, które zostały zaszyfrowane.

Minimalizuje kosztowne przestoje

Czas sprawności jest kluczowym aspektem każdego przedsiębiorstwa, a przestoje są kosztowne. Według badań przeprowadzonych przez firmę Gartner, jedna godzina przestoju kosztuje firmę z listy Fortune 1000 od 1 do 5 milionów dolarów. W branżach podlegających ścisłym regulacjom koszt ten może być jeszcze wyższy i wynosić od ponad 3 do 5 milionów dolarów. Ponadto nieplanowany przestój może zaszkodzić reputacji firmy, zmniejszyć lojalność klientów i wpłynąć na przyszłą działalność. Z tego powodu przyspieszenie odzyskiwania danych ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia kosztów przestojów.

Koszt przestoju różni się w zależności od rodzaju firmy i czasu trwania przestoju. W przypadku małej firmy przestój może kosztować od 137 do 427 USD za minutę. W przypadku większych firm koszt ten może być jeszcze wyższy, zwłaszcza jeśli przestój ma miejsce w godzinach szczytu, np. pod koniec dnia roboczego lub w weekend. Oprócz tych bezpośrednich kosztów, przestój może powodować koszty niematerialne. Przykładem może być frustracja klientów i reputacja firmy, jeśli klienci lub pracownicy nie mają dostępu do informacji o pacjentach.

Jeśli przestój jest nieunikniony, kompleksowy plan ma kluczowe znaczenie dla zminimalizowania jego wpływu na działalność firmy. Plan ten powinien zawierać listę wszystkich systemów i danych o znaczeniu krytycznym dla działalności firmy. Następnie należy określić, które systemy są najważniejsze dla działalności firmy. Następnie należy zdecydować, jakie kroki należy podjąć, aby zapewnić maksymalne odzyskanie danych. Jeśli nie wiesz, jak zaplanować czas przestoju, zapoznaj się z naszą listą kontrolną odzyskiwania danych po awarii, aby mieć pewność, że jesteś przygotowany na wszystko, co może Cię spotkać.

Wymaga pomieszczenia czystego

Do odzyskania utraconych danych niezbędne jest pomieszczenie o klasie czystości ISO 5. Aby uznać pomieszczenie za czyste zgodnie z normą ISO 5, ilość cząstek na metr sześcienny powietrza powinna być mniejsza niż 3520. Aby osiągnąć tę normę, w pomieszczeniu czystym należy zapewnić maksymalnie 250-300 wymian powietrza z filtrem HEPA na godzinę. Aby sprawdzić czystość pomieszczenia czystego, można użyć licznika cząstek, który określi jakość powietrza. Używanie rękawic i narzędzi do czyszczenia pomoże zapobiec zanieczyszczeniu.

Pomieszczenia sterylne mają tak duże znaczenie, ponieważ cząsteczki kurzu i brudu mogą uszkadzać talerze dysków twardych. Kurz i inne zanieczyszczenia mogą także uszkadzać głowice służące do odczytywania danych z talerzy. Bez odpowiedniego pomieszczenia czystego drobiny kurzu mogą spowodować trwałe uszkodzenie dysku twardego, a w konsekwencji utratę danych. O ile dane nie są przechowywane w pochmurny dzień, nie należy otwierać pokrywy dysku twardego bez uprzedniego wyczyszczenia go.

Choć wielu osobom udało się odzyskać dane poza pomieszczeniem czystym, jest to opcja wysoce nieprawdopodobna. Nawet jeśli masz doświadczenie, powinieneś znać ryzyko związane z takim działaniem. Zawsze należy rozważyć ryzyko i zdecydować, czy utrata danych jest dla nas wygodna. Jeśli takie ryzyko jest dla Ciebie komfortowe, możesz spróbować szczęścia. Nie należy ufać swojemu dyskowi, jeśli nie ma się pewności, że uda się go odzyskać.

Polega ona na klonowaniu dysku

Klonowanie dysku w celu odzyskania danych to proces tworzenia kopii dysku twardego. Pomaga on użytkownikom zastąpić uszkodzony dysk twardy działającą repliką bez utraty danych i konieczności ponownej instalacji systemu operacyjnego. Powód użycia klonu dysku jest prosty: pliki nie zawsze są przechowywane w tej samej kolejności na dysku twardym. Wolne miejsce na dysku oddziela każdy plik, a usunięcie jednego pliku powoduje udostępnienie wolnego miejsca na kolejny plik danych.

Proces klonowania dysku jest skomplikowany i wymaga dużo cierpliwości. Może trwać kilka godzin, zwłaszcza jeśli na dysku znajduje się wiele uszkodzonych sektorów. W trakcie procesu może być konieczne ponowne skopiowanie sektorów, które zostały pominięte. Dlatego proces ten wymaga cierpliwości i silnej woli. Po zakończeniu tej procedury dane zostaną odzyskane!

Proces ten wymaga dwóch dysków twardych lub adaptera USB lub IDE. Do procesu klonowania potrzebny jest dysk źródłowy i dysk docelowy. Potrzebny jest także zewnętrzny dysk twardy lub obudowa, jeżeli komputer ma tylko jedną wnękę. Dysk docelowy powinien być co najmniej 10 razy większy od dysku źródłowego. Proces klonowania może potrwać kilka godzin, ale warto poczekać.

Wykorzystuje algorytmy analizy metadanych

Do odzyskiwania danych wykorzystuje algorytmy analizy metadanych. Analiza metadanych to proces, który pomaga określić ważne informacje zawarte w pliku. Różne typy nośników zawierają różne typy danych. Na przykład pamięć komputera zawiera różne typy informacji. Algorytmy, które są używane do określania tych informacji, rozbijają je na mniejsze części. Jeden z rodzajów wyszukiwania, zwany „rzeźbieniem plików”, analizuje tylko zawartość pliku. Ignorowane są metadane pliku. Następnie analizowane są granice bloków pojedynczego pliku lub fragmentu podstawowego.

System plików posiada strukturę metadanych, która umożliwia oprogramowaniu odnalezienie głównych struktur pamięci masowej (takich jak foldery i pliki). Informacje te są niezbędne do odzyskania utraconych danych, ponieważ mogą pomóc w odtworzeniu uszkodzonego systemu plików i zmianie nazw plików. Proces ten umożliwia również odzyskiwanie całych struktur folderów i nazw plików, jeżeli nie są dostępne metadane. Proces ten może być stosowany tylko wtedy, gdy metadane są nienaruszone, co nie zawsze ma miejsce.

Firmy z branży wydawnictw cyfrowych, inżynierii, finansów, opieki zdrowotnej i produkcji wykorzystują metadane do usprawnienia analizy danych. Dostawcy treści przesyłanych strumieniowo wykorzystują metadane do automatyzacji zarządzania własnością intelektualną i ułatwienia autoryzowanym użytkownikom dostępu do ich muzyki. Zarządzanie metadanymi jest dużym wyzwaniem dla organizacji, a technologie sztucznej inteligencji pomagają zmniejszyć obciążenie związane z tym zarządzaniem. Dzięki właściwym metadanym odzyskiwanie danych może być proste. Przechowując te cenne informacje do późniejszego wykorzystania, można zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Wykorzystuje odzyskiwanie w stanie surowym

Jeśli wszystko inne zawiedzie, istnieje kilka sposobów odzyskiwania plików z dysku twardego. Technika odzyskiwania danych w stanie nieprzetworzonym jest ostatecznością, gdy uszkodzenie fizyczne poważnie uszkodziło nośnik. Ten typ odzyskiwania danych jest skuteczny tylko w przypadku mocno porysowanych powierzchni dysku i krytycznych sektorów LBA. Udane odzyskiwanie obejmuje wszystkie pliki i sektory. Sklonowany dysk twardy będzie działał jak oryginalny rozruchowy dysk twardy. Jeżeli nie masz dysku startowego, możesz użyć sklonowanego dysku.

Oprogramowanie M3 RAW Drive Recovery skanuje dysk RAW i przywraca usunięte pliki. Pomaga również naprawić uszkodzone partycje MFT i DBR. Oprogramowanie umożliwia również przywrócenie plików bezpośrednio z dysku. Użycie tego programu gwarantuje, że otrzymasz pliki, których potrzebujesz. Jeśli nie masz odpowiednich narzędzi do wykonania tego zadania, rozważ wynajęcie profesjonalisty. Profesjonaliści dysponują zaawansowanymi narzędziami i doświadczeniem. Mogą oni skutecznie odzyskać utracone dane nawet w najtrudniejszych przypadkach.

Obraz odzyskany w stanie surowym zawiera wszystkie odzyskane sektory. Surowo odzyskany plik jest prawie identyczny z oryginałem, z wyjątkiem braku nazwy pliku lub ścieżki do folderu. Odzyskana kopia nie zawiera również systemowej daty utworzenia lub modyfikacji. Programy do odzyskiwania surowego najlepiej stosować, gdy plik znajduje się w pojedynczym klastrze. Problem z tą metodą polega na tym, że nakładające się łańcuchy danych mogą zagrozić integralności odzyskiwanych plików. Jeżeli w pliku dokonano zmian, w odzyskanym pliku będzie on wyglądał na uszkodzony.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte